0 Shopping cart

Potencjał naukowy

Inwestujemy w projekty i badania technologiczne, by wprowadzić w życie najlepsze pomysły naukowe.
Alians „MyRealWay” przykłada wielką wagę do współpracy z instytutami i organizacjami naukowo-badawczymi, centrami medycznymi i instytucjami sanatoryjnymi, a także zachęca do współpracy uczonych i ekspertów w dziedzinie rehabilitacji, żywienia i leczenia sanatoryjnego. Szczególnie interesuje nas współpraca z praktykującymi lekarzami, w tym lekarzami rehabilitacji i balneologii.
Receptura preparatów „MyRealWay” została opracowana w sposób naukowy przez wiodących uczonych, członków Europejskiej Akademii nauk Przyrodniczych i Europejskiego Towarzystwa Naukowego. Do zadań powołanego z inicjatywy „Real Way” Europejskiego Oddziału ds. Rehabilitacji i Żywienia przy Europejskim Towarzystwie Naukowym (Hannover, Niemcy), zalicza się ocenę ekspercką i wsparcie badań naukowych w dziedzinie rehabilitacji, leczenia sanatoryjnego i żywienia.http://www.ewg-board.eu/ru/ontedelenie-vostanovitelnoi-medizini.html
Wysoka jakość, bezpieczeństwo stosowania oraz udowodniona skuteczność preparatów „MyRealWay” pozwala zaproponować klientowi indywidualnie dobrane, zgodnie z realizowanym zadaniem, skuteczne schematy łączenia produktów serii „MyRealWay”, a także przy ich udziale tworzyć „programy uzdrawiania społeczeństwa”, w celu zwiększenia zasobów zdrowotnych człowieka, profilaktyki i stymulacji własnych sił obronnych organizmu.
Nasza główna zasada to dbać o zdrowie społeczeństwa i proponować tylko innowacyjne produkty o naukowo udowodnionej skuteczności. Tej zasady będziemy przestrzegać również w trakcie opracowywania naszych kolejnych produktów.