0 Shopping cart

Kontrola jakości

Alians „My Real Way” odpowiedzialnie dobiera bazy produkcyjne, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości produkcji i właściwemu marketingowi innowacyjnych środków z serii „MyRealWay”. Kontrola jakości i bezpieczeństwa „MyRealWay” realizowana jest na wszystkich etapach – od opracowania i produkcji do dostarczenia do klienta. Wszystkie produkty marki „MyRealWay” produkowane są w fabrykach na terenie Unii Europejskiej, spełniających wymagania norm ISO. Wykorzystuje się w tym celu nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości, ekologiczne surowce, dostarczane przez europejskich dostawców. Administracyjno-techniczne biura aliansu znajdują się w Belgii i na Litwie.


Zaawansowany proces opracowywania receptur produktów wspierających zdrowie i młodość „MyRealWay”, które nie mają swoich odpowiedników, przewiduje wielopoziomową kontrolę laboratoryjną i przeprowadzanie niezbędnych ekspertyz, zgodnie z europejskimi standardami. Bazując na badaniach laboratoryjnych, wybierane są najlepsze próbki do dalszej produkcji innowacyjnej linii „MyRealWay”.


Certyfikacja preparatów „MyRealWay” odbywa się zgodnie z europejskimi dyrektywami i normami oraz potwierdzana jest przez międzynarodowe certyfikaty HACCP i GMP.