0 Shopping cart

Rejestracja w krajach

Wszystkie produkty międzynarodowego aliansu „MyRealWay” zostały wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami i przepisami prawa Unii Europejskiej: Decyzja Rady Unii Europejskiej – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1924/2006, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1925/2006,  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1924/2006, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 423/2012, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1333/2008, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 852/2004.

Aktualnie procedura rejestracji serii „MyRealWay” została przeprowadzona w następujących krajach:

Austria

Bułgaria

Czechy

Estonia

Gruzja

Holandia

Irlandia

Litwa

Łotwa

Niemcy

Polska

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Ukraina

Węgry

Wielka Brytania

Ściągnij etykiety produktów MyRealWay dla Twojego biznesu w swoim języku!


ściągnij