0 Shopping cart

Rada Naukowa

Międzynarodowy alians „MyRealWay” przykłada dużą wagę do strony naukowej oraz bazy sprawdzania skuteczności i bezpieczeństwa swojej produkcji. Nawiązujemy relacje partnerskie z organizacjami naukowymi, uniwersytetami, laboratoriami i naukowymi towarzystwami medycznymi. 


W Europejskim Oddziale ds. Rehabilitacji i Żywienia przy Europejskim Towarzystwie Naukowym została stworzona Rada Naukowa – organ kolegialny o charakterze naukowo-konsultacyjnym i doradczym. Rada Naukowa Oddziału została powołana w celu polepszenia działalności naukowej w dziedzinie rehabilitacji i żywienia, wzmocnienia i rozszerzenia kontaktów między specjalistami na terenie Unii Europejskiej, rozwoju działalności informacyjno-edukacyjnej wśród społeczeństwa, której celem jest przekazywanie informacji na temat prac nad nowymi preparatami i programami wspomagającymi zdrowie.  Rada Naukowa znajduje się obecnie na etapie formowania. W tej chwili w jej skład wchodzą:


Jörg Schulz – Profesor, lekarz medycyny, terapeuta, kardiolog i geriatra (Niemcy)


Vladimir Tyminski – Prezes Europejskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, profesor (Niemcy)


Stephan Heymann – Doktor nauk, fizyk i biolog molekularny. W różnego rodzaju projektach poświęcił się badaniu genów i protein, a także immunologii i bioinformatyce. (Niemcy)


Georg Tyminski - Przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Naukowego, v-ce prezes Europejskiej Akademii nauk Przyrodniczych, profesor, doktor nauk medycznych. (Niemcy)

Boris Aranovich – uznany specjalista w dziedzinie medycyny informacyjnej, naukowiec, autor badań naukowych w dziedzinie medycyny, pisarz, autor wielu książek i interaktywnych programów komputerowych na temat zdrowia.


Irina Savitskaya – Doktor nauk medycznych, członek Europejskiej Akademii nauk Przyrodniczych (Rosja).


Ala Grigienė – Praktykujący lekarz z 20-letnim stażem, kierownik kliniki przeciwstarzeniowej „FuturAGE” (Litwa).


Sigitas Teiserskis – Specjalista ds. żywienia, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, członek Europejskiego Towarzystwa Naukowego.