0 Shopping cart

O nas

Zachowanie młodości i twórczej aktywności, poprawa jakości i wydłużenie życia człowieka – to główna strategia działalności międzynarodowego aliansu „MyRealWay”. Tworzymy innowacyjne produkty i oferujemy niezawodną, i skuteczną drogę do zdrowia oraz aktywnych, długich lat życia każdemu.


Międzynarodowy alians „MyRealWay” składa się z naukowo-badawczych organizacji, firm produkcyjnych i handlowych, centrów medycznych i rehabilitacyjnych, które łączy jeden cel – opracowanie produktów, ocena skuteczności zastosowania, stworzenie kompleksowych programów profilaktyki, rozwoju chorób i przedwczesnego starzenia organizmu, a także tworzenie unikalnych preparatów, pomagających gromadzić zasoby zdrowia człowieka i popularyzować konieczność uzdrawiania organizmu we właściwym momencie. Obecnie alians tworzą organizacje i firmy z Niemiec, Belgii, Litwy, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Przykładem udanej współpracy międzynarodowej członków aliansu MyRealWay jest inicjatywa stworzenia Europejskiego Oddziału ds. Rehabilitacji i Żywienia przy Europejskim Towarzystwie Naukowym (Hannover, Niemcy). W celu wzmocnienia, rozszerzenia i koordynacji kontaktów specjalistów na terytorium Unii Europejskiej, w Oddziale została utworzona Rada Naukowa, która pomaga w naukowej działalności w obszarze rehabilitacji i żywienia, rozwoju działalności informacyjno-edukacyjnej pośród społeczeństwa, zwłaszcza na temat nowych, skutecznych osiągnięć, programów uzdrawiania i sposobów gromadzenia zasobów zdrowia oraz stymulowania własnych sił obronnych organizmu.

Wiodący uczeni Europejskiej Akademii Nauk Przyrodniczych i Europejskiego Oddziału ds. Rehabilitacji i Żywienia przy Europejskim Towarzystwie Naukowym opracowali serię profilaktycznych i regenerujących produktów nowej generacji, pod marką „MyRealWay” - wieloskładnikowych peptydowych biostymulatorów – unikalnych środków pomagających zlikwidować deficyt i stworzyć w organizmie rezerwę ważnych dla życia, aktywnych biologicznie substancji.

Priorytetem aliansu MyRealWay jest organizacja informacyjno-edukacyjnej działalności pośród społeczeństwa, w celu wyjaśnienia konieczności wczesnej profilaktyki starzenia i zachorowań. Za najwygodniejszy format realizacji programów informacyjnych i szkoleniowych zostały uznane seminaria, konferencje, otwarte dyskusje z udziałem wiodących specjalistów, ekspertów w dziedzinie rehabilitacji i żywienia, w celu zapoznania uczestnika z najnowszymi, skutecznymi środkami i alternatywnymi metodami leczenia, i odmładzania organizmu. W charakterze platformy informacyjnej, dla przeprowadzenia programów szkoleniowych z inicjatywy naszych europejskich partnerów stworzono międzynarodowe stowarzyszenie klubów zdrowia i długowieczności „MyRealWay”, które zrzesza lekarzy, uczonych i aktywnych obywateli, troszczących się o swoje zdrowie. Praca klubu „MyRealWay” bazuje na zasadzie otwartego kontaktu między wszystkimi członkami stowarzyszenia. Wstępując do międzynarodowego klubu „MyRealWay”, otrzymujecie możliwość dialogu z przedstawicielami stowarzyszenia naukowo-medycznego, prosty dostęp do interesujących informacji i specjalne warunki, które pozwalają nabyć nasze ekskluzywne produkty.